Your search results

Privatlivspolitik

Info om Bolig & By Ejendomsmægler – Persondatapolitik – Samarbejdspartnere

Bolig & By Ejendomsmægler er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Ejendomsmægler er en beskyttet titel, der udelukkende må benyttes af personer, der er registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister.

Bolig & By Ejendomsmægler er en del af et anpartsselskab med ansvarsforsikring og garanti hos Tryg Forsikring, og forsikringen dækker kun ejendomme i Danmark, som bliver formidlet fra kontorer i Europa.

Bolig & By Ejendomsmægler – cvr.nr. 36437758

Dansk Ejendomsmæglerforening de.dk

Tryg Forsikring tryg.dk

Persondatapolitik for Bolig & By Ejendomsmægler

I ejendomsmæglervirksomheden Bolig & By

Cvr.nr. 36437758

Kastrupvej 12, 4100 Ringsted

Tlf.nr 5115 0535

hej@boligogby.dk

www.boligogby.dk

har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanst om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os på vores hjemmeside eller ved personlig kontakt.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

  • Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter salgsmateriale eller tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevarer vi dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.
  • Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderlige oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.
  • Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandler vi dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer. Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængig af kontaktens karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og Boligsiden A/S.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenligt for at levere den servie eller ydelse, du aftager fra os.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredielande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger(dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Samarbejdspartnere – hvordan bruger vi dem?

Samarbejdspartnere er firmaer og personer, som vi personligt har gode erfaringer med, og som vi gerne vil anbefale til andre, når du skal bygge om, bygge nyt eller renovere hus. Vi modtager ikke provision eller andet vederlag for at henvise til vores samarbejdspartnere, men blot at vi gerne vil give dig muligheden for at få en dygtig og professionel vinkel på dit bolig.

Herunder ser du en række af vores samarbejdspartnere. De er alle en del af vores netværk, og de er alle dygtige og pålidelige håndværkere.

VS Byg, murermester Lars Meng, Slagelse – Mob. 4053 8589 – vsbyg.dk

Tømrerfirma Lars Printz A/S, Ringsted – Mob. 2364 8870 – larsprintz.dk

STO – tyske facadesystemer og facademaling tlf. +4570 27 0143-  sto.dk

Entreprenørfirmaet Udemark og Larsen ApS, Ringsted, jord, kloak, beton, belægning – Mob. 4035 1042 – uogl.dk

Gardial Interiør, gardiner, persienner, markiser og interiør – Mob. 4340 4244 – gardial.dk

In-Design – Mob.  7026 2740 –  in-design.dk – som kunde hos Bolig & By Ejendomsmægler får du et køberbevis, hvor du kan købe lækre møbler med rabat.

Vi modtager provision fra Frida Forskring og Willis Forsikring, såfremt der tegnes en forsikring hos disse i forbindelse med et boligsalg.

Som kunde har du ret til at få oplyst størrelsen af provision. 

Compare

Top